Image and video hosting by TinyPic پخش پایگاه خبری شیعه ایران حدیث هفته - خورشیدعالمتاب(عج)
حدیث هفته

هر گاه در حال کسب و کار بودی و وقت نماز رسید ، کسب و کارت تو را از نماز باز ندارد .بحارالانوار جلد 103 صفحه 100