Image and video hosting by TinyPic پخش پایگاه خبری شیعه ایران شاید این جمعه بیاید شاید - خورشیدعالمتاب(عج)
شاید این جمعه بیاید شاید

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم


تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم

 

گفتند غروب جمعه خواهی آمد


آنقدر نیامدی که ما پیر شدیم